Η Κινητή Προσθετική αφορά τις τεχνητές οδοντοστοιχίες, δηλαδή προσθετικές αποκαταστάσεις που μπορούν να αφαιρεθούν από τον ίδιο τον ασθενή. Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή πολλών ανθρώπων όταν έχουν χάσει όλα ή τα περισσότερα δόντια τους.

Παρότι δεν προσφέρουν τη φυσική αίσθηση των πραγματικών δοντιών ή των εμφυτευμάτων, η πρόοδος της οδοντοτεχνίας έχει βελτιώσει πολύ τη λειτουργικότητά τους. 

Διακρίνονται στις ολικές και τις μερικές οδοντοστοιχίες. 

Ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες

Οι ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορεί να είναι συμβατικές ή άμεσες. Οι συμβατικές τοποθετούνται, αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί όλα τα τυχόν προβληματικά δόντια που έχουν απομείνει και αφού τα ούλα έχουν επουλωθεί. Επειδή αυτή η επούλωση μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ο ασθενής μένει για μεγάλο διάστημα χωρίς δόντια.

Οι άμεσες οδοντοστοιχίες τοποθετούνται αμέσως μετά την αφαίρεση των δοντιών, όμως είναι προσωρινές γιατί θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις μόνιμες όταν ολοκληρωθεί η επούλωση στα ούλα. 

Μερικές τεχνητές οδοντοστοιχίες

Οι μερικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται όταν σώζονται κάποια δόντια που μπορούν λειτουργήσουν σαν στήριγμα. Στην περίπτωση αυτή, μεταλλικά άγκιστρα προσαρμόζονται κατάλληλα γύρω από τα εναπομείναντα φυσικά δόντια για να συγκρατούν. Ουσιαστικά οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι μια εναλλακτική λύση αντί για μια ακίνητη προσθετική εργασία (γέφυρα). 

Η συντήρηση μιας τεχνητής οδοντοστοιχίας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Γι’ αυτό οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον γιατρό.